Komu opłaca się odwrócona hipoteka?

W obecnych czasach niewiele osób wie, że dzięki posiadaniu własnościowego prawa do mieszkania może sobie w bardzo dobry sposób powiększyć emeryturę. Rozwiązaniem jest odwrócona hipoteka, oferowana przez różnego rodzaj firmy prywatne.

Przepisy dotyczące kredytu hipotecznego

W przepisach polskiego prawa nie znajdują się żadne regulacje, które by były związane z takim produktem finansowym jak kredyt hipoteczny w formie odwróconej. Aktualnie można się jedynie opierać na ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym.

Jak działa odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka polega na podpisaniu z osobą na emeryturze pewnego rodzaju umowy. Związana jest ona z tym, że po śmierci danej osoby prawo własności do mieszkania zostaje przeniesione na konkretną firmę prywatną, z którą została podpisana umowa na odwróconą hipotekę. Natomiast od czasu podpisania stosownej umowy do czasu przejęcia nieruchomości emerytowi wypłacane są dodatkowe środki finansowe, które są określone w podpisanej umowie. W innym wariancie tej samej umowy emeryt może otrzymać od razu całą omawianą kwotę.

Najczęściej to instytucja finansująca podejmuje decyzję dotyczącą czasu trwania wypłaty tego rodzaju świadczenia. Jest ono związane ze średnią przewidywaną długością życia. Aktualnie jest to dwadzieścia lat dla kobiet oraz szesnaście lat dla mężczyzn. Jeśli dany emeryt będzie żył dłużej po pewnym czasie po prostu przestanie otrzymywać tego rodzaju świadczenia. Będzie zarówno bez środków do życia, jak i bez mieszkania.

Pułapki odwróconej hipoteki

W przypadku podpisywania umowy dotyczącej odwróconego kredytu hipotecznego można spotkać różnego rodzaju pułapki. Przede wszystkim dana nieruchomość podczas całego okresu trwania umowy powinna być utrzymywana w odpowiednim stanie. Dlatego konieczne jest w niej przeprowadzanie na przykład remontów, a także jej ubezpieczenie. Dlatego należy dokładnie przemyśleć zawarcie tego rodzaju umowy pod kątem jej ewentualnej opłacalności.

Renta dożywotnia

Istnieje również takie rozwiązanie jak renta dożywotnia. Różni się ona od odwróconej hipoteki pewnymi aspektami. Przede wszystkim jest ona wypłacana dożywotnio. Emeryt nie posiada odpowiedzialności za lokal, ale z podpisanej umowy nie może się wycofać. Jest to znacząca różnica pomiędzy tymi dwoma umowami, ponieważ z odwróconej hipoteki dana osoba ma możliwość wycofania się. Zobacz również: Kraków staje się coraz przyjaźniejszy

Okoliczności

Biorąc pod uwagę różnego rodzaju okoliczności wiele osób woli zdecydować się na odwróconą hipotekę, niż na rentę dożywotnią. Główną zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim odwracalność całego procesu. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego pieniądze wypłacane emerytowi są także odpowiednio wyższe niż w przypadku renty dożywotniej. Jednakże istnieją także minusy tego rozwiązania. Emerytowi, jako osobie starszej i schorowanej, może być trudno wycofać się z tego rodzaju umowy, jeśli nastąpią takie okoliczności. Podczas całego okresu wypłacania pieniędzy może się wiele zmienić. Ponadto pieniądze wypłacane są jedynie przez pewien czas. Jeśli on minie, emeryt zostanie zarówno bez środków do życia, jak i bez mieszkania, co jest dla niego bardzo niekorzystnym rozwiązaniem.

Korzyści

Korzyści wynikające z podpisania umowy odwróconego kredytu hipotecznego mogą być bardzo zróżnicowane i zależeć od wielu czynników. Przede wszystkim jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla emerytów z dużych miast, ponieważ w nich znajdują się nieruchomości o stosunkowo dużych wartościach. W przypadku nieruchomości, która jest odpowiednio dużo warta jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla emeryta, na którym może on nawet zarobić. W przypadku posiadania tańszych nieruchomości w mniejszych miastach efektywność tego rozwiązania nie jest wcale taka wysoka.

Czy się opłaca?

Wiele osób stojących przed podjęciem tego rodzaju decyzji zastanawia się, czy to się opłaca. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości, która jest w posiadaniu danej osoby. Dlatego przed podjęciem odpowiedniej decyzji warto ją bardzo dobrze przemyśleć i przeanalizować.